Žiadna vec nie je taká dôležitá, ako samotný postoj k nej, lebo on určuje naše úspechy alebo prehry.
Dr. Norman Vincent Peale

Doplnkové informácie