Sústreďte všetky vaše myšlienky na prácu, ktorú máte pred sebou. Slnečné lúče nezačnú spaľovať, kým sa nesústredia do jedného bodu.
Alexander Graham Bell

Nový začiatok

 

 

 

Zdroj: http://www.rugusavay.com/wp-content/uploads/2013/07/Arthur-Ashe-Quotes-2.jpg

Doplnkové informácie