Neoplakávajte minulosť, netrápte sa budúcnosťou a nepredvídajte problémy…múdro a rozvážne žite pre prítomnosť. To je tajomstvo zdravia vašej mysle a vášho tela.
Buddha

Kurz "Ako byť asertívny"

 Cieľom kurzu je:

 

-         lepšie formulovať a presadiť svoje oprávnené požiadavky a priania

-         byť schopný vyjadriť svoje stanovisko a nebáť sa oponovať

-         vedieť vyjadriť kritiku aj pochvalu

-         vedieť uplatňovať asertívne techniky a prístupy v reálnych životných situáciách

-         naučiť sa ako na sebe systematicky pracovať, aby sa správne používala asertivita

 

 

Popis kurzu:

 

-         čo je asertivita

-         základné asertívne práva

-         druhy asertivity a asertívne prístupy

-         komunikačné zlozvyky

-         zásady asertivity

-         rozdiely medzi agresívnym, asertívnym, pasívnym a manipulatívnym typom

-         predstavenie asertívnych techník

-         ukážky na konkrétnych príkladoch a modelových situáciách

 

 

Doba trvania: 1 deň

Cena: 35 €

Doplnkové informácie