Ak si vyberáte len to, čo považujete za rozumné a možné, vzďaľujete sa od toho, čo skutočne chcete. Všetko, čoho sa takto ľahkovážne vzdáte, je ohrozené.#Robert Fritz

Cesta k vnútornej slobode

Duchovné dielne

Cesta k vnútornej slobode

7 mesačný praktický tréning, 2 krát do mesiaca. 

Poslaním týchto dielní bude to, aby sme Vám pomohli nájsť seba, spoznať svoju negatívnu, ale aj pozitívnu stránku.    
Každý človek v niečom vyniká, má svoje vlastné schopnosti. Tréningami a cvičeniami sa budeme snažiť čím viac priblížiť človeka ku svojej vlastnej podstate.

„Není pochyby o tom, že duch je vrtošivý a těžko ovladatelný, ale cvičením a sebevládou jej lze přece jen udržet na uzdě! Těkavá mysl si těžko osvojí postoj odevzdanosti, nutný pro tento úkol, ale kdo ovládá sebe a usiluje o to pravými prstředky, mûže tohoto cíle dosáhnout.“

Krišna, Bhagavadgíta

 

Obsahová náplň jednotlivých stretnutí

 1. Meditačné techniky
 2. Príčiny chorôb
 3. Fytoterapia – sila byliniek, ako ich používať a na čo?
 4. Ako zvládať svoje emócie
 5. Životné cykly človeka – aplikované na každého osobitne
 6. Vytváranie sebaobrazu
 7. Ako zmením myslením svoj život? Techniky pozitívneho myslenia
 8. Zvýšenie sebavedomia
 9. Čo je mojou životnou úlohou?
 10. Základy NLP (Neurolingvistické programovanie)
 11. Technika lana života
 12. Práca s jednoduchými technikami, ako je sebaočista, vytváranie rovnováhy v sebe, odbúranie stresu, napätia a nervozity
 13. Duchovné zákony a zákonitosti s aplikáciou na každodenný život!
 14. Naše podvedomie. Ako a kedy sa vytvára sebaobraz? Ako sa to dá prepísať?
 15. Vplyv nášho detstva na náš život.

 Začíname 8. decembra 2012. Stretnutia sa konajú každú druhú sobotu od 13:00 do 17:00, teda 4x45 minútové bloky. Končíme v júni, s merateľnými výsledkami.               

V jednej skupine je počet osôb max. 12. Jedno stretnutie stojí 15 €.
Počet miest je obmedzený, preto sa účastníci prijímajú podľa poradia prihlásenia. Prihlásiť sa je možné do 30.11.2012.

 Počas duchovných dielní budeme mať aj hostí – externých prednášajúcich na tému Feng Shui, Zdravý životný štýl (Antónia Mačingová) a iných.

„Esenciální přirozenost každé lidské bytosti je doknalá a bezchybná, ale po letech strávených ve světě lehce zapomínáme na své kořeny a přijímáme přirozenost falešnou.“

Lao C

 

Právo na neskoršie zmeny vyhradené! Bez nároku na úplnosť!

 

Doplnkové informácie