Sústreďte všetky vaše myšlienky na prácu, ktorú máte pred sebou. Slnečné lúče nezačnú spaľovať, kým sa nesústredia do jedného bodu.
Alexander Graham Bell

2 minuty, které mohou ovlivnit celý svět

2 minúty, ktoré môžu ovplyvniť svet:

Doplnkové informácie