Hľadajme svoje životné ciele, pretože tak ako lukostrelci musia určiť svoje ciele pred výstrelom, aj my skôr dosiahneme to, čo chceme, ak sa na to zameriame.
Aristotle

Ako funguje naše podvedomie?

Je všeobecne známe, že človek komunikuje s okolitým svetom na dvoch úrovniach: na vedomej a podvedomej. 

Na vedomej úrovni vnímame všetko, čomu aspoň chvíľu venujeme svoju pozornosť, to znamená, že si uvedomujeme s čím sme prišli do kontaktu. Na podvedomej úrovni vnímame všetko, čo nás obklopuje. To znamená, že sa nespočetné množstvo obrázkov vytvorí a ukladá do podvedomia. Ako nejaké kartičky (kartotéky u lekára J). Okrem toho si už odmalička vytvárame programy, to znamená, že naše podvedomie má nespočetné množstvo programov. Napr. keď dieťa vidí hada a vy mu poviete, že had je nebezpečný, to bude jeden program, čo sa zapíše do podvedomia. Dovtedy sa to dieťa hada nebálo, no vy ste ho na to naučili - samozrejme podľa vlastného programu (tak isto učíme deti ako sa treba báť výšky, tmy a pod.). Postupne, ako to dieťa bude rásť a dospievať, bude vidieť napr. že matka rieši hádky s manželom - teda jeho otcom tak, že búcha, trieska dverami. To dieťa, keď vyrastie - napr. dievča (keďže matkine programy preberajú väčšinou dievčatá - nie náhodou sa hovorí: „Aká matka, taká Katka“), keď sa vydá a bude mať konflikt s manželom, prvé čo podvedomie urobí bude, že podsunie jej program na riešenie konfliktov - a tam bude program: búchanie, trieskane dverami. To dievča nemôže reagovať inak, lebo nemá iný program. Všetci teda reagujeme, konáme a žijeme svoj život na základe tých programov, ktoré sme si zapísali počas svojho života.

 

Dobrou správou je to, že sa tieto programy dajú zmeniť.

1. krok - Vnímať seba!

Kým si neuvedomujeme aké programy máme, nemôžeme ich zmeniť. Preto skúste začať viac spoznávať seba. Napr. si určte jeden deň, kedy budete vnímať seba, svoje konanie z nadhľadu na vedomej úrovni. V priebehu dňa sa budete snažiť uvedomovať si kedy ste šťastná, kedy a v akej situácii sa vám rozbúši srdce, čo vás rozčúli a hlavne prečo a pod. Ideálne je, keď sa vám podarí všetko zapísať do jedného zošita.

2. krok - Prepísať negatívne programy na pozitívne.

Zo zošita vyselektujete v krátkych vetách negatívne programy a prepíšete ich na pozitívne. Uvedomíte si teda, čo nechcete a zmeníte to na to, čo chcete a môžete žiť pokojný a šťastný život J.

(c) 2013 Autor: Eva Fábiánová Všetky práva vyhradené!

Doplnkové informácie