Milujte svoje vízie a sny, pretože sú deťmi vašej duše a plánmi vašich konečných výsledkov.
Napoleon Hill

Progresná alfa terapia

Čo je to vlastne progres? Progresná alfa terapia je metóda, ktorú som vypracoval pred mnohými rokmi a počas 10 ročného obdobia som ju zdokonaľoval a vylepšoval. Progres znamená pokročiť, postup, pokrok, teda odporúča sa pre tých, ktorí sa zasekli vo svojom živote alebo majú pocit chaosu okolo seba, resp. v sebe. Počas progresu sa vraciame do detstva, až narodenia a potom sa posúvame dopredu a tým vlastne vyvolávame mentálny a emocionálny pohyb, ktorý pomáha klientovi pohnúť sa zo zaseknutého stavu, vidieť zrazu veci z iného uhla pohľadu a urobiť pokrok vo svojom živote. Často je samotný klient prekvapený, ako úplne inak sa dajú vidieť zažité udalosti z minulosti, ako aj prítomnosti. A prečo alfa terapia? Táto metóda nie je žiadna hypnóza, ale celé sedenie prebieha pri plnom vedomí klienta a pomocou jemne ladených relaxačných techník je klient vedený do stavu alfa, čo je stav ľahkej relaxácie.Eloadas

Počas nášho života zažívame rôzne príhody, dobré, aj zlé. Na tie zlé sa snažíme zabudnúť a tie dobré si občas pripomíname. Žiaľ, potlačením toho zlého sa zlého nezbavíme, ale práve naopak, presúva sa to do nášho podvedomia a ďalej to pôsobí na nevedomej úrovni. Do akej miery sme slobodní závisí aj od toho, aké čisté si dokážeme udržať svoje podvedomie. Naše podvedomie je obrovská zásobáreň všetkého, čo sme potlačili počas nášho každodenného prežívania a oveľa viac. Všetky informácie, energie, zážitky sa automaticky ukladajú do podvedomia a my si myslíme, že sme sa toho zbavili. Nie je to však tak. To všetko máme tam natrvalo uložené. Tieto minulé zážitky však spätne pôsobia na svojho nositeľa. Preto sú tak dôležité techniky, ktoré pracujú s podvedomím a dokážu ho postupne očisťovať. Progresná alfa terapia je jednou z takýchto metód. Pomocou jemných techník vediem klienta k tomu, aby postupne dokázal šetrne pracovať na očiste svojho podvedomia a vyniesol na „svetlo sveta“ to, čo je v ňom potlačené (podľa svojho vnútorného stavu). Pomocou informácií z nášho podvedomia a jeho očisty je okrem iného možné do určitej hĺbky zistiť aj príčiny chorôb a problémov v súčasnom živote a tak prispieť k ich pochopeniu a zmene na vedomej úrovni. Táto metóda môže napomôcť vyhľadať a odstrániť množstvo negatívnych programov, energií a blokov, ktorých si klient vôbec nie je vedomý, čo sa môže odraziť aj na pozitívnej zmene životnej cesty klienta.


A ako prebieha sedenie?

Počas terapie je klienta vediem meditačnými, asociatívnymi a relaxačnými technikami do hladiny alfa, kde prebieha interakcia s podvedomím. Nevraciame sa, ako v prípade regresnej terapie, do minulých životov, ale pracujeme s udalosťami tohto života. Prechádzame postupne od prenatálneho stavu, cez narodenie, detstvo, až do dospelosti a súčasného stavu. Očisťuje sa všetko, čo sa môže uvoľniť a čo klient dovolí. Čiže je to veľmi šetrná metóda, ktorá očisťuje naše podvedomie a navracia nám aj slobodu a možnosť zmeny smerovania nášho života. Spolu
s informáciami vychádzajú postupne na povrch vedomia aj rôzne emocionálne traumy a bloky, od ktorých sa klient postupne očisťuje. V prípade potreby a v závislosti od viacerých faktorov je možnosť viesť klienta aj do potenciálnej budúcnosti. Avšak základom tejto metódy je progres v zmysle pokroku, vystúpenia z momentálneho nefunkčného stavu a nastúpenie pozitívnej zmeny.

Čo robiť po terapii?profil

Post-terapeutické obdobie je rovnako dôležité, ako samotná terapia, keďže práve v tomto období pokračuje ďalej očista emocionálnych blokov. Ak sa na to klient správne pripraví, môže mu to priniesť veľa pozitívneho. Čo robiť v tomto období? Každý deň treba prevádzať techniky, ktoré odporúčal terapeut počas progresu. Keď sa chce klient posunúť vo svojom vývoji a oslobodiť sa od emocionálnych blokov, tak si určite nájde denne alebo aspoň každý druhý deň polhodinu pre seba. Často sa v živote rozdávame a pomáhame, ale pritom zabúdame na seba. Dôležité je si uvedomiť to, že človek nemôže donekonečna potláčať samého seba. Treba nájsť správnu rovnováhu  medzi pomoci iným a pomocou sebe. Ani jedno, ani druhé by sa nemalo zanedbávať.

Doplnkové informácie