Sústreďte všetky vaše myšlienky na prácu, ktorú máte pred sebou. Slnečné lúče nezačnú spaľovať, kým sa nesústredia do jedného bodu.
Alexander Graham Bell

Spolupráca

Chcete sa stať našim licenčným partnerom?Po absolvovaní smovey úvodného workshopu je záujemca oprávnený inštruovať jednotlivé osoby a predviesť určité základné cviky – ak si želá môže sa stať licenčným partnerom so "smoveyANGEL - licenciou".

Každá osoba sa môže stať licenčným partnerom smovey Gmbh a ako smoveyANGEL môže objednávať smoveyVIBRATIONSSET za nákupné ceny a ponúkať ďalším záujemcom za predajné ceny.

Licencia smoveyANGEL však neoprávňuje viesť skupinové tréningy, k tomu je potrebné absolvovať smoveyCOACH-Vzdelanie!Prvý stupeň pre samostatnú činnosť ako licenčný tréner smoveyACADEMY je absolvovanie smoveyCOACH vzdelania, ktoré ho oprávňuje viesť tréningovú činnosť, organizovanie a predvádzanie smoveySpoznávacích-Workshopov a iných kurzov, seminárov a cvičení pre rôzne cieľové skupiny, ako napr. zdravotných/voľnočasových športovcov, ľudí s nadváhou a zdravotnými ťažkosťami alebo inými chorobami v súlade s dosiahnutým vzdelaním a povolaním.

 

Pre športové kluby, centrá, organizácie a školy platí špeciálna ponuka! Je možnosť objednať si 10 párov tréningových smovey alebo 20 párov tréningových smovey za klubovú cenu, pri ktorej sa môže ušetriť až 200 – 500,- eur oproti sólovej cene.

Doplnkové informácie