Človek môže uspieť takmer v hocičom, čomu je neobmedzene nadšený.
Charles Schwab

Spolupráca

Chcete sa stať našim licenčným partnerom?Po absolvovaní smovey úvodného workshopu je záujemca oprávnený inštruovať jednotlivé osoby a predviesť určité základné cviky – ak si želá môže sa stať licenčným partnerom so "smoveyANGEL - licenciou".

Každá osoba sa môže stať licenčným partnerom smovey Gmbh a ako smoveyANGEL môže objednávať smoveyVIBRATIONSSET za nákupné ceny a ponúkať ďalším záujemcom za predajné ceny.

Licencia smoveyANGEL však neoprávňuje viesť skupinové tréningy, k tomu je potrebné absolvovať smoveyCOACH-Vzdelanie!Prvý stupeň pre samostatnú činnosť ako licenčný tréner smoveyACADEMY je absolvovanie smoveyCOACH vzdelania, ktoré ho oprávňuje viesť tréningovú činnosť, organizovanie a predvádzanie smoveySpoznávacích-Workshopov a iných kurzov, seminárov a cvičení pre rôzne cieľové skupiny, ako napr. zdravotných/voľnočasových športovcov, ľudí s nadváhou a zdravotnými ťažkosťami alebo inými chorobami v súlade s dosiahnutým vzdelaním a povolaním.

 

Pre športové kluby, centrá, organizácie a školy platí špeciálna ponuka! Je možnosť objednať si 10 párov tréningových smovey alebo 20 párov tréningových smovey za klubovú cenu, pri ktorej sa môže ušetriť až 200 – 500,- eur oproti sólovej cene.

Doplnkové informácie